Саша Јововић – директор
 

НАСТАВНИЦИ 
 

Стевановић Драгана     наст. српског
Џипковић Јасмина         наст. српског
Китановић Сузана         наст. eнглеског
Јоксимовић Амела         наст.енглеског
Виријевић Наташа         наст. енглеског
Секулић Валентина       наст. француског
Пукшец Ивица               наст. математике
Росанда Душанка           наст. математике
Ивановић Снежана        настав. музичке културе
Костић Снежана             настав. ликовне културе
Радоњић Ивана             нас. историје
Весна Јеремић               наст.историје
Јасмина Михајловић     наст. историје
Јоковић Весна                наст.географије
Кутлашић Наташа          наст. физике
Јаковљевић Весна         наст.хемије
Јовановић Маја              наст.хемије
Ђурковић Јелена            наст. биологије
Антић Марија                  наст.биологије
Митровић Слободан      наст. тех. обр.
Стевановић Бобан          наст. тех. обр.
Митровић Дејан              наст. информ.
Младеновић Предраг      наст. физичког
Павловић Филип             наст. физичког
Стефан Игрутиновић      наст.веронауке
Радуловић Љиљана        наст. раз.настав
Вељовић Данијела          наст. раз.наставе
Миловановић Микица    наст. раз.наставе
Ђорђевић Јелена               наст. раз.наставе
Миловановић Наташа     наст. раз.наставе
Банковић Славица          проф. раз.наставе
Стаменковић Драгана    проф. раз.наставе
Шајкић Јасмина              проф. раз.наставе
Јелић Биљана                 наст. раз.наставе
Радисављевић Славица     наст. раз.наставе
Николић Валентина      наст. раз.наставе
Бабић Јелена                  наст.разредне наставе
 

 

   
ПОМОЋНИ РАДНИЦИ
 
Радовић Марко               ложач
Стојановић Сузана         пом. радник
Бактјаревић Сафет         пом. радник
Вукотић Радослав         пом. радник
Коцић Јасмина             пом. радник
Здравковић Сандра        пом. радник
Ивковић Бојан               ложач-домар
Крстић Олгица                 пом. радник
Марковић Јасмина        пом. радник
Илић Тања         пом. радник
Миленковић Слободанка          пом. радник
Николић Предраг           пом. радник


СТРУЧНА СЛУЖБА

Костић Славица              психолог
Милосављевић Јелена    педагог
Горан Хасановић             педагошки асистент
Ђорђески Никола           библиотекар

РАЧУНОВОДСТВО
Младеновић Драгана – дип. правник
Ивановић Зорица – књиговођа
Ивановић Верица – благајник