ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2017/2018

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2016/2019

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

СТАТУТ ШКОЛЕ

Правила понашања

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И М
АТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИО ПЛАН 2019

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА. НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

 


ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ Excel ПОТРЕБАН ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНАМА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА

Uputstvo za Nastavnike esDnevnik